Met Busines Intelligence de juiste informatie beschikbaar stellen

ROC Zadkine zit in een veranderproces waarbij meer resultaatverantwoording bij onderwijsteams wordt gelegd. Dit proces wordt ondersteund door het ZICMIS managementinformatiesysteem, waarmee teammanagers worden voorzien van stuurinformatie.Met ZICMIS beschikt Zadkine over een instrument waardoor de juiste informatie transparant en eenduidig aan de juiste persoon beschikbaar wordt gesteld. Het management kan zich beter richten op het geven van sturing, in plaats van de totstandkoming van informatie.

Mangement op ieder niveau (van CvB tot teammanager) beschikt met ZICMIS over de actuele status van de prestatie-indicatoren, ondersteund met geavanceerde analyses en rapportages. Het gepersonaliseerde ZIMIS informatieportaal biedt stuurinformatie toegesneden op de rol en functie van de gebruiker binnen de organisatie.

Zadkine heeft voor een incrementele projectaanpak gekozen. Met deze aanpak heeft Zadkine succesvol in korte tijd het increment 'stuurinformatie HR' kunnen afronden en implementeren. Ervaringen van het eerste increment worden meegenomen in de vervolgincrementen 'stuurinformatie deelnemers' en 'stuurinformatie financiën'.Terug naar het overzicht

Klantcases

Succesvolle migratie naar Microsoft Business Intelligence

Met de migratie naar Microsoft Business Intelligence beschikt Altrecht over een modern en geavanceerd Business Intelligence- platform.

Lees meer

Dynamics CRM groeit uit tot centrale applicatie voor relatiebeheer en meer!

Behoefte aan één 'full service Microsoft-applicatie-dienstverlener' die in staat is op strategisch niveau mee te denken en gezamenlijk de ICT-visie te realiseren.

Lees meer

Optimalisatie kennismanagement met Microsoft SharePoint

Met SharePoint Server 2010 alle aanwezige kennis gestructureerd en snel en laagdrempelig beschikbaar.

Lees meer

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden