”Naast het vertrouwen in de vakinhoudelijke kwaliteiten van het bedrijf, kun je gewoon met de Rubiconners praten.”

Jaap Blauw, toenmalig algemeen directeur Hobaho

Al ruim 10 jaar vaste ICT-partner

Het was op 15 juli 2004 dat Rubicon en Hobaho een overeenkomst tekenden voor de volledige outsourcing van de activiteiten op het gebied van advisering, applicatieontwikkeling en -beheer en de overname van het hierbij betrokken personeel. Deze outsourcing was onderdeel van een reorganisatieplan met als doelstelling dat Hobaho zich puur ging richten op haar core business, de bemiddeling en het veilen van bloembollen, knollen en vaste planten. Ruim 10 jaar later is Rubicon nog steeds de vaste ICT-partner voor Hobaho.

Uitdaging

Het lag dan ook voor de hand dat dankzij de jarenlange intensieve samenwerking, Hobaho aan de vooravond van een omvangrijk vernieuwingstraject van haar applicatielandschap besloot om dit met haar vaste ICT-partner uit te voeren.

Oplossing

Dit traject, ter verdere professionalisering en modernisering van het applicatielandschap, betrof de complete herontwikkeling en uitbreiding van alle maatwerkapplicaties, waarbij nieuwe Microsoft-technologie, nieuwe kanalen en nieuwe diensten de sleutelwoorden waren. Zo werd onder andere online dienstverlening en een dienstenportaal voor de diverse Hobaho-partners gerealiseerd.

Resultaat

Rubicon heeft het gehele applicatielandschap bestaande uit interne en externe portalen op iteratieve wijze gerealiseerd, waarbij de mogelijkheid is geboden om zich daartoe lenende applicaties tevens mobiel te kunnen benaderen. Hierbij speelde goede communicatie en een nauwe samenwerking met het management en de experts van Hobaho een cruciale rol.

Vanaf de start van het project tot en met de oplevering hebben beide partijen dit project als een partnership gezien en daar ook naar gehandeld, waardoor het nieuwe systeem inmiddels volledig en succesvol in gebruik is genomen. Hiermee verzekert Hobaho zich van de continuering van haar hoogwaardige digitale dienstverlening en vindt zij wederom aansluiting bij de wensen en eisen die op dit moment worden gesteld aan de moderne ondernemer in de sierteeltsector.Terug naar het overzicht

Vragen over dit onderwerp?Copyright Rubicon   |   All Rights Reserved   |   Disclaimer   |   Privacy Statement   |   Leveringsvoorwaarden